mormon kilise rahip

Mormon Kilisesi Rahip LDS

Mormon Kilisesi Rahip LDS

Mormon Kilisesi olarak bilinen İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, kökenini Mormon Kitabı’ndan alır ve inananlara, duru suların kaynağından daha berrak bir anlam sunar (Mosiya 18:5). Biz, Mesihçi topluluğu olarak, 19 Ekim 2011’de Türkiye’de bir dernek olarak kurulduk. Temel amacımız, üyelerimize dini ibadetlerinde rehberlik etmek ve topluma değerli bireyler kazandırmaktır, aynı zamanda milli değerlere saygı göstermeyi ve dürüst bir yaşamı benimsemeyi ön planda tutarız.

İsa Mesih’in Azizleri, dünya genelinde 17 milyona yaklaşan bir nüfusa sahiptir ve bu sayı her yıl yaklaşık 250-300 bin kişi artmaktadır. Türkiye’deki üye sayısı ise 300-400 civarındadır, çoğunluğu yabancı kökenlidir.

Kilise, İsa Mesih’in adına öğretilerin savunucusu olup, üyelerine yüksek eğitim almalarını teşvik eder. Her bir bireyin dürüstlüğü, aile değerleri ve saygınlığı ön plandadır. İsa Mesih’in Azizleri, poligamiden vazgeçmiş ve 1890’dan beri bu uygulamayı benimsememektedir, bu konuda yanıltıcı bilgilerin düzeltilmesi önemlidir.

Kilisenin temel inançları arasında Tanrı’ya, İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olduğuna ve İsa’nın öğretilerine olan bağlılık bulunur. İsa Mesih’in Azizleri’nin eğitim, ahlak ve bilimi bir arada değerlendiren bir yaşam tarzını benimsemesi, onları sağlıklı bireyler olarak tanımlar.

Aile, kilisenin merkezinde önemli bir yer tutar ve evlilik kutsaldır. İsa Mesih’in Azizleri, evliliklerini ölünceye kadar sürdürmeyi ve sonsuz evlilik törenleriyle birbirlerine bağlı kalmayı öğretir.

Kilise, topluluklarının yaşadığı ülkelerin yasalarına saygı gösterir, vatanseverlik ilkesini benimser ve politikadan ziyade bireylerin dürüstlüğüne odaklanır. İsa Mesih’in Azizleri, toplumlara hizmet etme anlayışıyla, özellikle eğitim, bilim, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet gösterirler.

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, bireylerin kişisel ve toplumsal gelişimine odaklanan, dürüstlük, ahlak ve milli değerlere bağlı bir yaşam tarzını savunan bir inanç sistemini benimser.

Mormon Kitabı’ndaki Mormon kelimesi, “Mosiya 18:5″te belirtildiği gibi Mormon kaynak sularından gelir ve duru su anlamına gelir. Bu, Mesihçilerin kendi tanımlarıdır.

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, Türkiye’de 19 Ekim 2011’de bir Türk derneği olarak kuruldu. Amacı, üyelerin dini ibadetlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak ve topluma güzellik ve fayda katmaktır. Milli marşımızın “Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal” mısrasında vurgulandığı gibi, gerçekten de “Hakka” inanan ve milli değerlere bağlı bireyleriz.

İsa Mesih’in Azizleri dürüst bireylerdir ve bulundukları ülkelerdeki milli değerlere saygı gösterirler. Eğitimleri yüksektir ve tarikat olmayan, şeffaf bir topluluktur. Aile bağları güçlüdür ve çocuklarına büyük bir bağlılık gösterirler. Küfüre karşıdırlar, ahlaki değerlere saygılıdırlar ve toplumlarına katkıda bulunmayı amaçlarlar.

İsa Mesih’in Kilisesi, 1830 yılında kuruldu ve Tanrı’ya inanır. İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğuna, Mesih olduğuna inanırlar. Toplulukları, şifalı duaları ve inançları ile hastalıkları iyileştirebileceklerine inanır.

2019 istatistiklerine göre, dünya genelinde 17 milyon İsa Mesih’in Azizi bulunmaktadır. Türkiye’deki üye sayısı ise 300-400 kişi civarındadır. İsa Mesih’in Azizleri, poligamiden vazgeçmiş ve medyanın yanlış bir şekilde lanse ettiği gibi çok eşlilik uygulamamaktadır.

İsa Mesih’in Azizleri, eğitimi teşvik eder ve bilimle inancın bir arada yürüdüğüne inanır. Kiliselerinde politikadan kaçınırlar ve herkesi dürüst ve ahlaki olmaya teşvik ederler. İslam kültüründe olduğu gibi kadınlar kilisede etkin rol oynarlar.

Kilise, aile değerlerine önem verir ve üyelerini düzenli olarak aile etkinliklerine katılmaya teşvik eder. İsa Mesih’in Azizleri, iffet yasalarına uyarlar ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimserler. İçki, sigara ve uyuşturucu kullanmazlar.

Mormon Kilisesi Rahip LDS
Mormon Kilisesi Rahip LDS

İsa Mesih’in Azizleri, Tanrı’ya olan sevgilerini insanlara hizmet ederek gösterirler ve kilisede gönüllü olarak hizmet ederler. Kilisede para kazanma amacı güdülmez, her şey gönüllü katkılara dayanır.

Gelin, İsa Mesih’in Azizleri’ni daha yakından tanıyın, ziyaret edin ve öğrenin. Herkesin daha iyi bir insan olmasını diliyoruz!

Mormonlar: İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi

Mormonlar, resmi olarak “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi” olarak adlandırılan bir dini topluluktur. Bu topluluk, 1830 yılında Amerika’da Joseph Smith tarafından kurulmuş ve İsa Mesih’in öğretilerine dayanan bir dini harekettir. İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, kısa sürede büyük bir küresel kilise haline gelmiş ve dünya genelinde geniş bir üye kitlesine sahiptir.

Tarihçe ve Kuruluş

İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin tarihi, Joseph Smith’in 1820 yılında yaşadığı iddia edilen dini bir deneyimle başlar. Smith, genç yaşlarda dini konulara ilgi duyan bir kişiydi ve bu deneyiminde, Tanrı ve İsa Mesih’in kendisine göründüğünü ve tüm kiliselerin doğru öğretilerini kaybettiğini söyledi. Daha sonra, Smith’e altın plakalar adı verilen altın levhaları çevreleyen bir dizi kehanet ve öğreti içeren yazılı bir kaynak gösterildiği iddia edildi.

Smith, bu altın plakaları tercüme ederek Mormon Kitabı’nı ortaya çıkardı. Mormon Kitabı, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’nin kutsal kitabı olarak kabul edilir ve Kutsal Kitap’ın bir eki olarak kullanılır. Bu kitap, İsa Mesih’in Amerika’da yaşadığına ve Amerika yerlilerinin soyundan geldiğine inanan özel öğretiler içerir.

Kilise resmi olarak 6 Nisan 1830 tarihinde Joseph Smith tarafından kuruldu. Kilise, zaman içinde hızla büyüdü ve Amerika’da özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında bir dini hareket olarak etkili oldu. Kilisenin genişlemesi, göç ve misyonerlik faaliyetleri ile desteklendi.

İnançlar ve Pratikler

Mormonlar, temel inançlarını “İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi İnanç Bildirgesi”nde açıklarlar. Bu inançlar arasında Tanrı, İsa Mesih, Kutsal Ruh, Mormon Kitabı, modern peygamberlerin varlığı ve son günlerde gerçekleşecek olaylar bulunmaktadır.

Kilisenin başkanı, aynı zamanda “yaşayan peygamber” olarak kabul edilir ve üyelere tanrısal rehberlik sağlar. Mormonlar, kilisenin resmi öğretilerine ve liderlerine itaat etmeyi önemserler.

Mormon kilisesi, aile değerlerine büyük bir vurgu yapar. Aile, kilisenin temel birimi olarak kabul edilir ve evlilik, ölümsüz bir birliktelik olarak görülür. Mormonlar, tapınaklarda özel evlilik törenleri yaparak, bu evliliğin ölümden sonraki yaşamda da devam edeceğine inanırlar.

Evren Murat Çakır Niyazioğlu; İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi, ahlaki değerlere, içki, sigara ve uyuşturucu kullanmama ilkesine ve iffet yasalarına büyük önem verir. Kilise üyeleri, ahlaki değerlere uygun bir yaşam sürmeye teşvik edilir.

Küresel Etki ve Demografik Yapı

Mormon Kilisesi, günümüzde dünya genelinde milyonlarca üyeye sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Brezilya ve Filipinler gibi ülkelerde büyük bir nüfusa sahiptir. Misyonerlik faaliyetleri, kilisenin dünya genelinde tanınmasına ve yeni üyeler kazanmasına katkı sağlamıştır.

Türkiye’de ise kilisenin üye sayısı daha sınırlıdır, ancak kilise üyeleri toplumlarına olumlu katkılarda bulunmayı amaçlarlar.

Mormon Kilisesi Rahip LDS Eleştiriler ve Algılar

Mormonlar, kiliselerinin öğretileri ve pratikleri konusunda çeşitli eleştirilere maruz kalmışlardır. Özellikle tarihleri, poligami uygulamaları ve bazı özel öğretileri nedeniyle eleştirilmişlerdir. Ayrıca, kilisenin bazı politik ve sosyal konulardaki tutumu da eleştirilmiştir.

Mormon Kilisesi Rahip LDS; Mormonlar, genellikle diğer Hristiyan mezhepleri tarafından, geleneksel Hristiyan öğretilerinden farklı görüldükleri için eleştirilirler. Ancak, kilise kendisini Hristiyan bir mezhep olarak tanımlar ve İsa Mesih’in öğretilerine dayandığını savunur.

Mormonlar, İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi olarak adlandırılan bir dini topluluktur ve kendi benzersiz öğretilerine, tarihlerine ve inanç sistemlerine sahiptirler.  Kilise, dünya genelinde geniş bir üye kitlesine hitap eder ve özellikle aile değerlerine, ahlaki prensiplere ve misyonerlik faaliyetlerine vurgu yapar. Her ne kadar eleştirilmiş olsalar da, kilise büyümeye devam eder ve global bir etki yaratır. Steven Evren Brunson

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir